O nás

Jsme čistě rodinná česká firma, která byla založena a registrována 9. 10. 1991. Svoji existenci založila na mnohaleté zkušenosti z oboru zahraničního obchodu, konkrétně obchodního zastupování zahraničních firem. Firma se již od samého počátku zaměřuje především na spolupráci s německými firmami. Stěžejním partnerem je německá strojírenská firma VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH z města Biberach an der Riss. Tato firma je špičkovým světovým výrobcem strojů pro výrobu a údržbu pilových nástrojů, který na trhu funguje již více jak 100 let, a naše firma s ní spolupracuje jako obchodní zástupce pro teritorium České a Slovenské republiky.

Skupina Vollmer

Firma Vollmer se zabývá vývojem a výrobou strojů a zařízení pro výrobu a údržbu nástrojů pro třískové obrábění kovů a ostatních materiálů (dřeva, plastů, aglomerátů). Těžištěm jsou stroje pro výrobu a údržbu pil: kotoučových (od chromvanadiových přes pily z rychlořezné oceli po pily osazené slinutými karbidy kovů); rámových (od prostých rozváděných přes pěchované až po rámové pily s návary na břitech zubů z houževnaté slitiny na bázi kobaltu – tzv. stelitu); pásových (pro řezání kmenů stromů, pro truhlářské dílny, dělení hutního materiálu anebo pro potravinářský průmysl – např. mrazírny, masokombináty). Pro výše uvedené pilové nástroje je charakteristické třískové obrábění broušením pomocí brusných kotoučů nejrůznějšího složení (keramické s ušlechtilým korundem, diamantové se syntetickými diamanty a v neposlední řadě s brusnými kotouči na bázi kubického nitridu bóru). Velmi perspektivní je dynamicky se rozvíjející zvláštní skupina strojů pro elektroerozívní obrábění nástrojů osazených destičkami s vrstvou polykrystalického diamantu. Zde se již nejedná jen o pily, ale jde zejména o vrtací nástroje a rovinné i profilové frézovací nástroje na obrábění aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, plastů a také stále více o složité multifunkční nástroje pro obrábění neželezných kovů. Firma Vollmer vyrábí ve dvou závodech v Německu (jednou pod značkou Loroch GmbH- dceřiná společnost firmy Vollmer) a dále má výrobní kapacity ještě ve Francii, Velké Británii, Brazílii a v Číně. V posledních letech před krizí proběhla výrazná restrukturalizace firmy a spolu s ní byly veškeré informační systémy převedeny na nový jednotný podnikový informační systém společnosti SAP.

Produktové portfolio

Množství vyráběných typů a podtypů strojů se blíží jedné stovce. Přičteme-li k tomuto číslu ještě celou řadu vyběhlých, avšak stále ještě fungujících (nezřídka i třicetiletých a dokonce i starších) strojů, dostaneme se k velkým počtům typově odlišných strojů, jejichž provoz je potřeba zabezpečit servisem, dodávkami náhradních dílů, rychle se opotřebovávajících dílů a spotřebních materiálů. Tento fakt spojený se snahou co nejrychleji uspokojit zákazníka dodávkou potřebného materiálu vedl k založení a stálému rozšiřování vlastního skladu nejběžnějších a nejžádanějších dílů a materiálů. V posledních letech se stávají skladovými položkami i kompletní stroje pro operativní řešení naléhavých potřeb zákazníků.

Zákazníci

Složení zákazníků je značně rozmanité – velkou skupinu tvoří síť veřejných brusíren, dále jsou to velké firmy, pro které není napojení na veřejnou brusírnu rentabilní anebo není služba v požadované kvalitě k dispozici – to jsou zejména nábytkářské provozy, dřevařské a lesnické provozy, výrobci pil, hutě, slévárny a ocelárny, strojírenské podniky, automobilky a jejich subdodavatelské firmy. Mezi zákazníky se řadí i vysoké školy, filmová studia, divadla, televize a mnoho dalších.